Search
Close this search box.

Zdravlje i zaštita na radu

U biti poslovne filozofije kompanije ArcelorMittal je proizvodnja sigurnog i održivog čelika pri čemu zdravlje i zaštita uposlenika predstavljaju prioritet.

U biti poslovne filozofije kompanije ArcelorMittal je proizvodnja sigurnog i održivog čelika pri čemu zdravlje i zaštita uposlenika predstavljaju prioritet. 

Svakodnevno radimo u opasnim uvjetima u kojima su nesreće uvijek moguće. Naša ambicija je da budemo najsigurnija kompanija u našoj industriji. Ovo je izazov koji zasigurno namjeravamo ostvariti. Dugoročni cilj nam je da nemamo nijednu nesreću sa smrtnim ishodom ili bolovanjem i program zdravlja i zaštite koji primjenjujemo u čitavoj grupaciji, nazvan „Put ka nula povreda“, osmišljen je da upravo dostigne taj cilj. 

Mjerimo učinak na ovom polju putem tzv. stope učestalosti povreda sa bolovanjem ili skraćeno na engleskom LTIFR. Ova stopa se mjeri odnosom – dužina bolovanja uslijed povrede prema milion radnih sati i važi kako za naše uposlenike tako i za naše izvođače. Svaku nesreću detaljno istražujemo, međutim, program kompanije ArcelorMittal „Put ka nula povreda“ osmišljen je da spriječi nesreće tako što su uposlenici upoznati i razumiju koji su rizici i opasnosti i shodno njima poduzimaju dalje aktivnosti. 

Ovo uključuje i napredne sisteme za praćenje zaštite uposlenika koji obuhvataju i fizičke i ljudske aspekte sigurnosti i zaštite na radu. 

Cilj nam je da uspostavimo kulturu ponašanja tako da uposlenici dijele informacije o mogućim opasnostima, tako da svako preuzima odgovornost ne samo za sopstvenu već i za sigurnost kolega, uključujući mnoge izvođače koji rade u našim pogonima.  

Zdravlje i zaštita uposlenika u kompaniji ArcelorMittal Zenica

Od svog osnivanja, kompanija ArcelorMittal Zenica smatrala je zdravlje i zaštitu uposlenika prioritetom broj 1. 

Zdravlje i zaštita integrirani su u osnovu svega što radimo, ne zbog toga što smo obavezni da ih poštujemo već zato što vjerujemo da je to pravi način da se posluje.
Zdravlje i zaštita predstavljaju zajedničku komponentu svake od naše tri prioritetne vrijednosti – Kvalitet, Održivost i Liderstvo.

Nikada nećemo praviti kompromise, kada su u pitanju zdravlje i zaštita. Bit ćemo zadovoljni samo kada ostvarimo potpunu sigurnost, sa nula povreda. Ovo je put na koji smo se svi u kompaniji ArcelorMittal Zenica uputili zajedno. Radimo najbolje što možemo da budemo na oprezu, da stalno prepoznajemo rizike i da eliminiramo uzroke rizika kako bismo bili uspješni u ostvarivanju svog cilja. A naš krajnji cilj je „Nula povreda“. Svako od nas ima ključnu ulogu na tom putu. Rukovodstvo treba da osigura da se pravila i procedure konstantno poštuju i primjenjuju, a treninzi i zaštitna oprema da budu u skladu sa trenutnim trendovima. Jedina dužnost svakog uposlenika jeste da strogo poštuje procedure, koristi ispravno zaštitnu opremu i pažljivo prati i učestvuje u treninzima. 

Pored toga, moramo učiniti još jedan dodatni korak na ovom putu. Svako od nas treba da na prvom mjestu pazi na vlastitu sigurnost kao i na sigurnost svojih kolega. Tako ćemo ove vrijednosti pretočiti u praksu, a to će nam pomoći da izgradio sigurnu i održivu budućnost proizvodnje čelika u Zenici.