Zašto ArcelorMittal Zenica?

Pridruži se našem timu

ArcelorMittal gradi bolji svijet sa pametnijim čelikom. Naši zaposlenici proizvode čelik prema najvišim standardima, stavljajući sigurnost na prvo mjesto. Vi nam se možete pridružiti kako bismo stvarali čelik od kojeg će biti napravljen budući svijet.

ArcelorMittal Zenica  zapošljava oko 2300 zaposlenika.

Zapošljavamo diplomirane i iskusne radnike u nizu disciplina, uključujući sve vrste inženjeringa, održavanja, automatizacije, energetike i okoliša, IT/digitalne tehnologije, upravljanja projektima, kvalifikovanih zanata i proizvodnje i još mnogo toga.

Također zapošljavamo i radnike bez prethodnog radnog iskustva, te uz odgovarajuću obuku osposobljavamo mlade ljude za preuzimanje složenijih zadataka kako bi uskoro postali nositelji poslovanja  Kompanije.

Kvalifikacije su važne, ali i ljudi s pravim načinom razmišljanja i stavom. Ljudi koji su radoznali o svijetu. Ljudi koji koriste kreativnost za rješavanje složenih problema. Ljudi koji mogu uočiti prilike i napraviti nešto od njih. Ljudi koji su motivisani i entuzijastični. Ljudi koji su timski igrači, kojima je sigurnost na prvom mjestu, brinu o svojim kolegama i brinu o njihovoj dobrobiti. Ljudi čije su vrijednosti u skladu s našim. 

Šta nudimo?

Siguran rad

Naš prioritet broj 1. je zdravlje i zaštita na radu. Kompanija ulaže značajne napore osiguravajući različite obuke, vježbe spašavanja, seminare i radionice, sa ciljem povećanja svijesti naših zaposlenih o važnosti i ozbiljnosti poštivanja Politike zdravlja i zaštite na radu i Zlatnih pravila koja spašavaju život. Osim toga, Kompanija smo koja svojim zaposlenim obezbjeđuje sva potrebna lična zaštitna sredstva i  insistira na primjenjivanju istih, bez izuzetka.

Razvoj

a) Obuke na radnom mjestu – obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika

Zaposlenici svojim aktivnostima utječu na ostvarenje performansi i efektivnost, stoga se posebna pažnja pridaje obrazovanju i osposobljavanju svih zaposlenih. Cilj je obezbijediti i poboljšati neophodne kompetencije zaposlenika koji obavljaju ili će obavljati poslove u ArcelorMittal Zenica.

Obrazovanje i osposobljavanje vrši se unutar Kompanije i u drugim obrazovnim institucijama, kroz sljedeće vidove obrazovanja:obrazovanje radnika za sticanje stručne spreme (obrazovanje na višim školama i fakultetima, te stručnim školama),

  • obrazovanje radnika u okviru stečene stručne spreme (obuka novoprimljenih radnika, pripravnika i lica na stručnom osposobljavanju; obuka iz zaštite na radu i zaštite od požara i obuka na radnom mjestu; osposobljavanje za rad na novim postrojenjima i tehnologijama; stručni ispiti, kursevi, usavršavanja i specijalizacije; godišnje obnove znanja),
  • obrazovanje putem stručne literature,
  • obrazovanje iz zaštite okoliša. 

b) ArcelorMittal Univerzitet

Zaposlenici ArcelorMittal-a imaju izvanrednu priliku pohađati ArcelorMittal Univerzitet koji nudi kontinuirano učenje zaposlenima na svim nivoima kompanije i na svim lokacijama. Podstičemo zaposlene da koriste Univerzitet i podrže svoje karijerne ciljeve i usmjeravanje, te da ojačaju svoj razvoj i potencijal za napredovanje.

Misija ArcelorMittal Univerziteta: „Učiti, rasti i povezivati se“

Izjava o misiji Univerziteta ArcelorMittal – ‘učiti, rasti i povezivati se’ – odražava ponudu Univerziteta.

  • „Učenje“ odražava koncept razvoja vještina, podržavajući lični učinak i pomažući organizaciji da ostane najbolja u klasi u svakom aspektu svog poslovanja.
  • „Rast“ je pomoć našim zaposlenima da dostignu svoj lični potencijal. ArcelorMittal Univerzitet pomaže u razvoju individualnih talenata, liderstva i karijere – i iz lične i iz organizacione perspektive.
  • „Povezivanje“ se odnosi na način na koji ArcelorMittal Univerzitet direktno povezuje osoblje sa najvišim menadžmentom u kompaniji. Radi se o uključivanju u globalnu mrežu ljudi uključenih u učenje i razvoj kako bi razmjenjivali informacije i davali zaposlenima odgovore koji su im potrebni. 

c) Praktična nastava – srednjoškolci i studenti

ArcelorMittal Zenica već godinama održava kontinuiranu saradnju sa srednjim stručnim školama i Univerzittima u Zenic, Sarajevu i Tuzli. Najčešće saradnje su se odvijale sa učenicima i studentima mašinske, metalurške i elektro struke. Naši zaposlenici koji imaju ulogu mentora tokom realizacije praktične nastave nesebično dijele svoje znanje sa srednjoškolcima i studentima, kako bi im pomogli da steknu znanje, radne navike i sposobnosti da obavljaju poslove i snalaze se u realnom privrednom okruženju. 

Profesionalno postupanje u radu

ArcelorMittal Zenica ima čvrste poslovne standarde koji su utemeljeni na internacionalnom načinu poslovanja ArcelorMittal Grupe.

Kao vodeća svjetska kompanija za proizvodnju čelika i rudarstva, ArcelorMittal je posvećen održavanju najboljih praksi u svom poslovanju. Grupne politike, procedure i uputstva su razvijene kako bi se osiguralo da se zaposleni u ArcelorMittal-u ponašaju odgovorno i donose racionalne odluke zasnovane na relevantnim informacijama. 

Prepoznavanje izuzetnog doprinosa

Prepoznavanje izuzetnog doprinosa razvilo se u dugogodišnju praksu nagrađivanja naših zaposlenika koji ulažu dodatne napore kako bi osigurali još bolje i sigurnije radne uvjete. Od malih ideja i prijedloga do velikih projekata, trudimo se da svaki dodatni doprinos adekvatno nagradimo. 

Da biste aplicirali za posao u ArcelorMittal Zenica, molimo detaljno popunite Obrazac na sljedećem linku: