Toplana Zenica počela sa probnim radom – isporuka toplotne energije Gradu sa novih, gasnih kotlova

Naslovna  /  Novosti  /  Toplana Zenica počela sa probnim radom – isporuka toplotne energije Gradu sa novih, gasnih kotlova
1. decembra 2021. godine održana je Pres-konferencija povodom najave probnog početka rada nove toplane.

Učesnici pres-konferencije bili su: Nikhil Mehta, generalni direktor ArcelorMittala Zenica; Emir Krgo, direktor Toplane Zenica; Mikko Marttala, finansijski direktor KPA Unicon iz Finske; Manuela Naessl, direktorica Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za BiH i Selver Keleštura, sekretar Gradske uprave Zenica.

Projekat Toplana Zenica je „joint venture“ projekat, a partneri su ArcelorMittal Zenica sa 50% udjela, Grad Zenica sa 20% ,  KPA Unicon i FinnFund sa 15% udjela u kompaniji.

Ukupna vrijednost projekta je cca. 53 milijuna eura, od čega je 41 milijun eura kredit EBRD-a, a zajam je osiguran jamstvom ArcelorMittal grupe. Ostatak od 12 milijuna eura osiguran je izravnim ulaganjem partnera u joint venture.

Projekat je od velike važnosti i predstavlja pozitivan iskorak za ArcelorMittal Zenica i Grad Zenica. On će donijeti znatno pouzdanije grijanje u gradu, a također će značajno poboljšati kvalitetu zraka i smanjiti zagađenje rijeke Bosne.

Zastarjeli i nepouzdan sistem grijanja koji je trenutno u upotrebi i koji je kompanija ArcelorMittal Zenica naslijedila od ranije, trenutno je najveći izvor emisije SO2 koje dolaze iz fabrike, zbog korištenja ugljena. Novim projektom emisije SO2 se smanjuju se za 90%, a CO2 za 25%.

Novi sistem, sastavljen od 3 kotla i pomoćnih postrojenja, ima ukupni kapacitet od 150 t pare/sat. Kotlovi rade na koksni plin i visokopećni plin, a po potrebi i zemni plin. Novo postrojenje ima DeSOx instalaciju za pročišćavanje SO i Nox.

Sistem eliminira korištenje energetskog ugljena i dizajniran je tako da zadovolji sve relevantne ekološke standarde EU, kao i zakonsk epropise u BiH. Ovo je još jedan korak u ispunjenu zahtjeva koje pred nas postavja okolišna dozvola.

Nikhil Mehta, direktor ArcelorMittala Zenica, naglasio je:

Želim se zahvaliti lokalnom timu, našim finskim partnerima i ostalima koji su sudjelovali i podržali projekt. Sada je najvažnije da dobijemo uporabnu dozvolu i nadam se da će nam Vlada Federacije, svjesna važnosti ovog projekta za Zeničane, ali i Kompaniju, dati potrebnu podršku da dozvolu dobijemo na vrijeme.

• Generalni direktor Toplane Zenica Emir Krgo ističe da će uklanjanje upotrebe uglja u procesu rada AMZ-a i za grijanje Grada drastično smanjiti emisiju svih štetnih materija u zrak i gotovo u potpunosti zaustaviti emisiju prašine, a emisija sumpor-dioksida će se smanjiti za više od 10 puta.

• Selver Keleštura, sekretar Gradske uprave: Toplana predstavlja novu stranicu u gradskom grijanju. AMZ je bio pouzdan partner i nikada nismo sumnjali u završetak ovog projekta, rekao je Keleštura, koji je dodao da će efekti za lokalnu zajednicu biti i ekološki i ekonomski.

• Direktorica EBRD-a za BiH Manuela Naessl: Željeli smo na najbolji način iskoristiti izvore energije koji su prisutni u ovom gradu. Grad može iskoristiti sve prednosti ovog projekta, a jedna od njih je i grijanje. 

Kontaktirajte nas

ArcelorMittal Zenica

Bulevar Kralja Tvrtka I br. 17

72000 Zenica

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 32 467 208