Rukovodstvo

ArcelorMittal Zenica menadžment tim je odgovoran za implementaciju strategije kompanije, cjelokupno upravljanje poslovima i svim operativnim odlukama.

Nikhil Mehta

Generalni direktor

Bhaskar Ganguly

Direktor - Logistika, Skladište i Radionica

Sanjay Kamble

Direktor održavanja

Sena Šaranović

Direktor - Upravljanje narudžbama i otpremom, Opći poslovi, direktor obezbjeđenja

Dijana Božić-Srdanović

Direktor departmenta za ljudske resurse

Azra Sivro

Direktor Energetike i Zaštite okoliša

Damir Husaković

Direktor prodaje

Komunikacije i korporativna odgovornost

Alena Kahrimanović

Manager