Search
Close this search box.

O nama

ArcelorMittal Zenica najveći je proizvođač dugih čeličnih proizvoda na Balkanu sa proizvodnim kapacitetom od skoro milion tona godišnje, kao i najveći strani investitor u zemlji.

2.200 direktno zaposlenih radnika

19 godina ArcelorMittala Zenica – kompanije koja je napravila razliku u privredi FBiH

ArcelorMittal Zenica je najveći proizvođač dugih proizvoda na Balkanu sa proizvodnim kapacitetom od skoro milion tona godišnje, kao i najveći strani investitor u zemlji. Jedan je od ključnih pokretača privrede u Bosni i Hercegovini i doprinosi BDP-u Bosne i Hercegovine sa 2,3%.

U fabrici je integralna proizvodnja čelika, korištenjem željezne rude i proces se odvija na koksari, visokoj peći, čeličani, dok se gotova roba proizvodi u valjaonicama.
ArcelorMittal Zenica uglavnom koristi željeznu rudu iz Prijedora i na taj način osigurava 900 radnih mjesta u tamošnjem rudniku. 

Kontaktirajte nas

ArcelorMittal Zenica

Bulevar Kralja Tvrtka I br. 17

72000 Zenica

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 32 467 208

Zaposlenih

2.200

Lokalnih dobavljača

550

Indirektno zaposlenih

12.000

Poslovi i poslovanje sa lokalnim kompanijama

U samoj Zenici, Kompanija direktno zapošljava više od 2.200 ljudi, ali broj indirektnih zaposlenika iznosi oko 12.000 zbog velikog broja domaćih kompanija koje svoje poslovanje zasnivaju na saradnji sa nama.

Naše godišnje plate i doprinosi iznose 60 miliona KM. Kompanija je u periodu od 2005. do 2021. godine isplatila oko 1 milijardu KM za plate i doprinose.

Postoji više od 600 ovakvih lokalnih dobavljača kojima ArcelorMittal Zenica godišnje za usluge plaća preko 250 miliona KM. Neki od njih, poput Željeznica RS imaju 50% godišnjeg prometa zahvaljujući poslovanju sa ArcelorMittalom Zenica, dok Željeznice Federacije ostvaruju 30% svog prometa kroz saradnju sa našom Kompanijom.

Kompanija je od 2004. godine svojim dobavljačima isplatila ukupno 5,5 milijardi KM. 

Investicije

Od svog dolaska u Bosnu i Hercegovinu, u decembru 2004. godine, ukupne investicije ArcelorMittala Zenica premašile su 465 miliona KM. Od toga je oko 200 miliona KM uloženo u brojne projekte koji se odnose na unapređenje životne sredine.

ArcelorMittal Zenica uložio je 100 miliona KM u Toplanu Zenica, potpuno novu energetiku koja radi isključivo na interne gasove (visoke peći i koksni gas), proizvodeći toplotnu energiju za ArcelorMittal Zenica i gradsko grijanje u Zenici. Toplana Zenica je zajednički poduhvat, u 50% vlasništvu ArcelorMittala Zenica, 30% finskih kompanija i 20% Grada Zenice. Važno je napomenuti da ArcelorMittal Zenica i Toplana Zenica ne mogu raditi jedno bez drugog.

Ovaj projekat je podjednako važan za grijanje grada, energetsku efikasnost i zaštitu okoliša u Zenici. ArcelorMittal grupa je garantovala kredite Evropske banke za obnovu i razvoj.

Svoje dugoročne planove ostanka u Bosni i Hercegovini Kompanija je dokazala u 2018. godini realizacijom historijskog projekta za ovu fabriku, tj. remont visoke peći, čime je kompanija produžila radni vijek integralne proizvodnje čelika u Zenici za narednih 20 godina. 

Životna sredina

Kao što je već pomenuto, Kompanija je od svog početka 2005. godine uložila više od 200 miliona KM u projekte zaštite životne sredine, uključujući i projekt Toplane. 

Ova uložena sredstva rezultirala su značajnim poboljšanjem zaštite životne sredine u Zenici, tako da je sada Kompanija 100% usklađena sa regulativama po pitanju emisija SOX i NOX. Prašina i difuzne emisije prisutne su samo na koksari i aglomeraciji, ali će veći dio ovih emisija biti riješen 2022. godine.

Od novembra 2021. godine, kada je Toplana Zenica počela koristiti samo plinske kotlove i kada je u potpunosti eliminisana upotreba uglja, emisije SO2 iz postrojenja smanjene su za oko 90%.

Zdravlje i zaštita na radu su prioritet br. 1, zbog čega se u ovaj segment svake godine ulaže više od milion KM. Radnici imaju stalne edukacije i obuke, kako iz oblasti zaštite na radu, tako i raznih drugih oblasti koje im mogu pomoći u svakodnevnom radu.

ArcelorMittal Zenica je do sada realizovao više od 400 projekata i donacija u lokalnoj zajednici. Od 2005. godine kompanija je pomogla više od 80.000 korisnika u iznosu od preko 2,5 miliona KM.