Ulaganje u lokalnu zajednicu

Svjesni smo da je dijalog sa lokalnom zajednicom u kojoj poslujemo od ključne važnosti kako bismo ostvarili međusobno razumjevanje kome svi težimo.

Kompanija ArcelorMittal Zenica precizirala je svoje interesne strane („stejkholdere“) kao i ključne aktivnosti i redovno ih ažurira u skladu sa trenutnom situacijom, sa ciljem da unapređuje trenutnu suradnju. Rezultat toga je veoma aktivna komunikacija i angažiranje kompanije  prema svim njenim interesnim stranama.  

Svjesni smo da je dijalog sa lokalnom zajednicom u kojoj poslujemo od ključne važnosti kako bismo ostvarili međusobno razumjevanje kome svi težimo. 

Od samog početka aktivnosti iz segmenta korporativne odgovornosti, kompanija ArcelorMittal Zenica realizirala je oko 450 projekata u lokalnoj zajednici putem kojih je, direktno ili indirektno, podržala oko 100.000 korisnika.

Pored toga, kompanija ArcelorMittal Zenica realizirala je projekat iz svog fonda za saniranje posljedica od poplava – u pitanju je projekat rekonstrukcije puta u selu Bistrica koji je bio uništen uslijed nastanka klizišta u maju 2014. godine. Kroz taj projekat kompanija je ukupno uložila 250.000 eura.