Search
Close this search box.

Poslovna politika - Zaštita okoliša

ArcelorMittal Zenica upravlja svim aspektima proizvodnje i prerade čelika kao i aspektima njenih podržavajućih procesa.

ArcelorMittal Zenica upravlja svim aspektima proizvodnje i prerade čelika kao i aspektima njenih podržavajućih procesa.

Čelik je materijal izbora za zaštitu okoliša; ne samo da je neškodljiv za okoliš, nego nadilazi druge materijale jer se lako reklicira.

Ovakva izuzetna pogodnost za okoliš inkorporirana u sve proizvodne aktivnosti treba biti promovirana sljedećim principima – molim pogledajte linkove ispod

Komunikacija sa lokalnom zajednicom i kontakti

Građani mogu putem telefona Kompaniji uputiti pitanja, žalbe, primjedbe, sugestije ili pohvale.

Pojedinačni upiti putem telefona

Građani mogu putem telefona Kompaniji uputiti pitanja, žalbe, primjedbe, sugestije ili pohvale.
Na raspolaganju su sljedeći telefonski brojevi i e-mail adresa:

+387 32 467 025 – Menadžer za zaštitu okoline
+387 32 467 207 – Recepcionar-evidentičar

e-mail: ekologija@arcelormittal.com

Pismeni upiti pojedinaca i nevladinih organizacija

Pismeni upiti, pisma i slično se šalju na sljedeću adresu:
ArcelorMittal Zenica
Bulevar Kralja Tvrtka I br. 17
72000 Zenica
Department za Zaštitu Okoline