Zdravlje i zaštita uposlenika

Page tools
Print
Bookmark
Share on
FacebookTwitter

Zdravlje i zaštita uposlenika u kompaniji ArcelorMittal Zenica

Od svog osnivanja, kompanija ArcelorMittal Zenica smatrala je zdravlje i zaštitu uposlenika prioritetom broj 1. 

Zdravlje i zaštita integrirani su u osnovu svega što radimo, ne zbog toga što smo obavezni da ih poštujemo već zato što vjerujemo da je to pravi način da se posluje.
Zdravlje i zaštita predstavljaju zajedničku komponentu svake od naše tri prioritetne vrijednosti – Kvalitet, Održivost i Liderstvo.

Nikada nećemo praviti kompromise, kada su u pitanju zdravlje i zaštita. Bit ćemo zadovoljni samo kada ostvarimo potpunu sigurnost, sa nula povreda. Ovo je put na koji smo se svi u kompaniji ArcelorMittal Zenica uputili zajedno. Radimo najbolje što možemo da budemo na oprezu, da stalno prepoznajemo rizike i da eliminiramo uzroke rizika kako bismo bili uspješni u ostvarivanju svog cilja. A naš krajnji cilj je „Nula povreda“. Svako od nas ima ključnu ulogu na tom putu. Rukovodstvo treba da osigura da se pravila i procedure konstantno poštuju i primjenjuju, a treninzi i zaštitna oprema da budu u skladu sa trenutnim trendovima. Jedina dužnost svakog uposlenika jeste da strogo poštuje procedure, koristi ispravno zaštitnu opremu i pažljivo prati i učestvuje u treninzima. 

Pored toga, moramo učiniti još jedan dodatni korak na ovom putu. Svako od nas treba da na prvom mjestu pazi na vlastitu sigurnost kao i na sigurnost svojih kolega. Tako ćemo ove vrijednosti pretočiti u praksu, a to će nam pomoći da izgradio sigurnu i održivu budućnost proizvodnje čelika u Zenici. 

Pogledajte linkove ispod: