Uposlenici i karijera

Page tools
Print
Bookmark
Share on
FacebookTwitter

Projekti za pripravnike

Na ovoj stranici  možete naći informacije o aktuelnim projektima za pripravnike u kompaniji ArcelorMittal Zenica.

Kompanija ArcelorMittal Zenica aktivno podržava promociju mladih, talentiranih kadrova i nudi razne projekte kroz pripravnički staž. Projekti stavljaju naglasak na tehničke ali i druge struke te daju prednost diplomantima slijedećih fakulteta:

- Metalurški
- Mašinski
- Elektrotehnički
- Tehničko-tehnološki
- Ekonomski
- Pravni

Pozivamo Vas da ovu vijest proširite preko svojih komunikacijskih kanala kako bi stigla do što većeg broja zainteresovanih.

U nastavku se nalaze linkovi za pojedinačne projekte:

 1. Mjerenje radne efikasnosti radnih mjesta prema sistematizaciji – Žična Valjaonica
 2. Mjerenje radne efikasnosti radnih mjesta prema sistematizaciji – RADIONICA
 3. Mjerenje radne efikasnosti radnih mjesta prema sistematizaciji – SITNA VALJAONCA
 4. Praćenja valjanja rebra u minus toleranciji na Sitnoj pruzi (umjesto tačke 4)
 5. Situacija sa projektom OneHRIS 4B
 6. Analiza GEDP-a – mjerljivi KPI – 2016
 7. Studija tretmana vode i proizvodnja demi vode
 8. Studija praksi i procedura održavanja VN postrojenja
 9. Analiza potrošnje pare i distribucione mreže
 10. Revitalizacija postojeće Hemijske pripreme vode
 11. Premiještanje Centralnog Skladišta - Dizajn koncepta
 12. Vođenje rezervnih dijelova na lokaciji korisnika i pomoćna skladišta - studija i koncept dizajna
 13. Mreža komprimiranog zraka i vodene pare na Čeličani i Valjanoicama (svim departmentima) – potencijal uštede
 14. Identifikacija kritične opreme i dijelova za osiguranje – studija i analiza
 15. Kartice za poslove održavanja za CMMS sistem u Centralnom Održavanju Sektor 1 - Koksara
 16. Kartice za poslove održavanja za CMMS sistem u Centralnom Održavanju Sektor 1 - Aglomeracija
 17. Kartice za poslove održavanja za CMMS sistem u Centralnom Održavanju Sektor 1 – Visoka peć
 18. Kartice za poslove održavanja za CMMS sistem u Centralnom Održavanju Sektor 2 – Čeličana
 19. Kartice za poslove održavanja za CMMS sistem u Centralnom Održavanju Sektor 2 – Žična pruga
 20. Kartice za poslove održavanja za CMMS sistem u Centralnom Održavanju Sektor 2 – Sitna pruga
 21. Kartice za poslove održavanja za CMMS sistem u Centralnom Održavanju - Sektor 3
 22. Kartice za poslove održavanja za CMMS sistem u Centralnom Održavanju - Saobraćaj
 23. Kartice za poslove održavanja za CMMS sistem za održavanje napajanja energijom u departmentu Energetika
 24. Kartice za poslove održavanja za CMMS sistem za održavanje za održavanje vodovodnih i plinskih istema u departmentu Energetika
 25. Projekat poboljšanja izdržljivosti livnih kazana i reduciranje broja izmjena zone troske u kampanji
 26. Razvoj HAV (visoke dodane vrijednosti) proizvoda (poboljšanje čistoće čelika) i optimizacija procesa na BOF-LRF-CCM
 27. Studija poboljšanja sagorjevanja na kotlovima – utilizatorima u cilju obezbjeđenja većeg stepena sigurnosti na radu
 28. Primarno otprašivanje na kotlovima –utilizatorima i performanse dimnih ventilatora – studija poboljšanja
 29. SMED projekt - mjerenje trajanja pojedinačnih aktivnosti i analiza izmjene dimenzija na Sitnoj pruzi / Žičnoj pruzi
 30. Vodeno i zračno hlađenje na Žičnoj valjaonici i njegov utjecaj na kvalitet - analiza i studija
 31. Prakse skladištenja – Studija i plan poboljšanja – Žična Valjaonica
 32. Prakse skladištenja - Studija i plan poboljšanja - Sitna pruga
 33. Prijem i kontrola starog željeza – studija i analiza kontorle kvaliteta
 34. Proces sinterovanja – studija operativnih praksi / procedura i poređenje između brigada
 35. Visoka peć – potrošnja čvrstih goriva - studija sistema vaganja i preciznosti
 36. Proizvodni parametri Visoke peći – utjecaj na potrošnju čvrstih goriva
 37. Dizajn kataloga lične zaštitne opreme koja se koristi u AM Zenica
 38. Analiza i prijedlog mjera za poboljšanje sigurnosti saobraćaja u području za utovar i otpremu u Valjaonicama