2017

Page tools
Print
Bookmark
Share on
FacebookTwitter

Sporazum o suradnji sa Univerzitetom u Zenici

Kompanija ArcelorMittal Zenica i Univerzitet u Zenici su 5. juna 2017. godine potpisali Sporazum o suradnji. Radi se o okvirnom sporazumu o naučno tehničkoj suradnji, važnom kako za visokoškolske ustanove u sklopu zeničkog Univerziteta, tako i za kompaniju ArcelorMittal Zenica.

Sporazum podrazumijeva različite vidove suradnje, od vršenja ekspertiza koje može pružiti Univerzitet, do mogućnosti da studenti Univerziteta obavljaju svoju praksu u kompaniji ArcelorMittal Zenica. Također, Kompanija će magistrantima i doktorantima omogućiti prostor za istraživanje, u sklopu izrade magistarskih i doktorskih radova, čije teme su interesantne za ArcelorMittal.

Na ovaj način bi se izvršila mnogo bolja priprema diplomanata za konkretan rad u praksi, što kompanija ArcelorMittal Zenica već čini putem svog „ Programa za pripravnike“, kroz koji u poslijednje dvije godine prolazi oko 50 svršenih studenata, u najvećem broju sa zeničkog Univerziteta.  U isto vrijeme, tiješnja suradnja između Univerziteta i Kompanije dovela bi do toga da naučno-nastavni program, osobito tehničkih fakulteta, bolje odgovori na stvarne potrebe današnje industrije.