Okoliš

Page tools
Print
Bookmark
Share on
FacebookTwitter

Komunikacija sa lokalnom zajednicom i kontakti

Pojedinačni upiti putem telefona

Građani mogu putem telefona Kompaniji uputiti pitanja, žalbe, primjedbe, sugestije ili pohvale.

Na raspolaganju su sljedeći telefonski brojevi i e-mail adresa:


+387 32 467 025 – Menadžer za zaštitu okoline
+387 32 467 207 - Recepcionar-evidentičar

e-mail: ekologija@arcelormittal.com


Pismeni upiti pojedinaca i nevladinih organizacija

Pismeni upiti, pisma i slično se šalju na sljedeću adresu:


ArcelorMittal Zenica
Bulevar Kralja Tvrtka I br. 17
72000 Zenica
Department za Zaštitu Okoline