Korporativna odgovornost

Page tools
Print
Bookmark
Share on
FacebookTwitter
ArcelorMittal Zenica upravlja svim aspektima proizvodnje i prerade čelika kao i aspektima njenih podržavajućih procesa.

Okoliš

Kako bismo se mogli suočiti sa izazovima koji se danas nalaze pred nama, mi u ArcelorMittal Zenica nastojimo proizvodnju čelika učiniti održivom. Pod održivom proizvodnjom podrazumjevamo postizanje većih vrijednosti upotrebom manje količine resursa, smanjenjem troškova i negativnih uticaja na okoliš. 
Za nas su čelik i održivost povezani neraskidivom vezom.

Zrak

Izvore emisija nastojimo eliminirati, ili njihov uticaj svesti na najmanji mogući, podešavanjem tehnoloških procesa, primjenom ekološki prihvatljivijih sirovina, materijala i energenata, te ekološkim projektima.

Voda

Primjenjujući princip održivosti, primjenom zatvorenih recirkulacionih sistema voda ili opravdane / odgovorne potrošnje, potrošnju vode nastojimo svesti na minimum.
Minimalna potrošnja vode za posljedicu ima minimalne količine otpadnih voda, te na kraju i minimalan uticaj na recipijent.

Energetska efikasnost

Takođe, radimo na poboljšanju energetske efikasnosti u našim proizvodnim procesima. Energetska efikasnost predstavlja zbir mjera i aktivnosti Kompanije kojima je krajnji cilj minimalna potrošnja energije, uz uslov da nivo proizvodnje ostane isti ili se poboljša.

Recikliranje

Da bi naše poslovanje bilo održivo, primjenjujemo postojeće i tražimo nove inovativne načine za recikliranje (ponovnu upotrebu) nus produkata i svih otpadnih materijala nastalih u proizvodnim, uslužnim, administrativnim i drugim aktivnostima koje se odvijaju u našoj Kompaniji.

 

 

Vezani članci:

05.06.2017: Novi vrtovi u krugu kompanije ArcelorMittal Zenica
13.04.2017: ArcelorMittal Zenica dobija integralnu okolinsku dozvolu
15.03.2017: ArcelorMittal Zenica pustila u rad prvi hibridni filter u svijetu, kao dio 24,2 
    miliona KM vrijedne investicije u zaštitu životne sredine i proizvodnju čelika

26.09.2016: Dva projekta za zaštitu okoliša u kompaniji ArcelorMittal Zenica u završnoj fazi
13.06.2016: Počela montaža opreme za ugradnju filtera u pogonu Aglomeracija kompanije 
    ArcelorMittal Zenica