Korporativna odgovornost

Page tools
Print
Bookmark
Share on
FacebookTwitter

Održivi razvoj

10 Ishoda održivog razvoja

10 Ishoda je strateški način da se predstave materijalni, društveni i okolišni aspekti našeg poslovanja. Ovi ishodi čine osnovu pristupa koji će nam pomoći da izbjegnemo štetne smetnje za naše poslovanje i da stvaramo značajnu vrijednost, kako za naše interesne grupe tako i za naše dioničare, od proizvoda koje stvaramo do načina na koji proizvodimo, od kvaliteta života naših uposlenika do toga kako nas doživljavaju zajednice u kojima radimo.
   

1. Siguran, zdrav i kvalitetan život za naše ljude

2. Proizvodi koji potpomažu održiviji način života

3. Proizvodi koji prave održivu infrastrukturu

4. Efikasna upotreba resursa i visok stupanj reciklaže

5. Korisnik zraka, zemlje i vode kome se vjeruje

6. Odgovoran korisnik energije koji pomaže stvaranju budućnosti sa manje proizvedenog ugljika  

7. Lanac isporuke kome naši kupci vjeruju

8. Aktivan i dobrodošao član zajednice

9. Baza talentiranih naučnika i inžinjera sutrašnjice

10. Naš doprinos društvu mjeren, dijeljen i vrednovan 

 

 

 

Vezani članci:

06.06.2017: Sporazum o suradnji sa Univerzitetom u Zenici
29.10.2016: Godišnji sastanak sa kupcima 2016.
27.09.2016: Kompanija ArcelorMittal Zenica najveći izvoznk u 2015.godini